ROK SZKOLNY 2015/2016

10. czerwca 2016 roku - Polska w Europie


Zadania konkursowe dotyczyły takich tematów, jak:

 • powstanie Unii Europejskiej,
 • waluta,
 • języki urzędowe,
 • edukacja,
 • prawa człowieka,
 • symbole narodowe Polski i Unii Europejskiej,
 • podstawowe wiadomości z geografii Polski
 • znajomość wybranych zwrotów w języku niemieckim.

 

Miały formę prezentacji multimedialnej (zadania zamknięte i otwarte).

Cele konkursu były następujące:

 • rozwijanie zainteresowań dotyczących tematyki Polski - jako państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • poszerzanie wiedzy o Unii Europejskiej.

Powyższe cele zostały osiągnięte.

W konkursie brało udział 12 uczniów.

Konkurs był zorganizowany na dwóch poziomach:

 • podstawowym – kl. VI szk. podst.,I g i I - III ga (6 uczniów),
 • rozszerzonym - I - III gb, II pdpa i II pdpb (6 uczniów).

Za każdą poprawną odpowiedź uczeń otrzymywał 1 punkt, a za odpowiedź błędną lub jej brak - 0 punktów.

Uczniowie dobrze byli przygotowani do rozwiązywania zadań konkursowych. Średnie wyniki procentowe, osiągnięte przez uczniów na poszczególnych poziomach były następujące: 

 • poziom podstawowy - 72 %
 • poziom rozszerzony - 89 %.

 Wyniki uzuskane przez poszczególnych uczniów.

 Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody.

Konkurs został przygotowany i przeprowadzony przez panią Helenę Hanc 


ROK SZKOLNY 2014/2015

Wspólna Europa
29. maja 2015 r.

Zadania konkursowe dotyczyły takich tematów, jak:

 • powstanie Unii Europejskiej,
 • waluta,
 • języki,
 • edukacja,
 • prawa człowieka,
 • symbole narodowe Polski i Unii Europejskiej,
 • podstawowe wiadomości z geografii Polski
 • znajomość wybranych zwrotów w języku niemieckim.

Miały formę prezentacji multimedialnej (zadania zamknięte i otwarte).

W konkursie brało udział 5 uczniów z klas 4 - 6 i 8 uczniów z klas I - III gimnazjum.

Za każdą poprawną odpowiedź uczeń otrzymywał 1 punkt, a za odpowiedź błędną lub jej brak - 0 punktów.

Uczniowie dobrze przygotowali się do odpowiedzi na zadania konkursowe. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody.

 

Konkurs został przygotowany i przeprowadzony przez panią Helenę Hanc.


ROK SZKOLNY 2013/2014

„Wiele narodów, różne myśli, jeden cel”
28. maja 2014 r.

Cele konkursu były następujące:

 • rozwijanie zainteresowań dotyczących tematyki Polski - jako państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • poszerzanie wiedzy o Unii Europejskiej.

Zadania konkursowe dotyczyły takich tematów jak:

 • powstanie Unii Europejskiej,
 • waluta,
 • języki,
 • edukacja,
 • prawa człowieka,
 • symbole narodowe Polski i Unii Europejskiej,
 • podstawowe wiadomości z geografii Polski,
 • znajomość wybranych zwrotów w języku niemieckim.
   

Miały formę prezentacji multimedialnej (zadania zamknięte i otwarte).


W konkursie brało udział 5 osób z klasy  I - III b gimnazjum i 6 osób z klasy 4 - 6 szkoły podstawowej.
Za każdą poprawną odpowiedź uczeń otrzymywał po 1 punkcie, a za odpowiedź błędną lub jej brak - 0 punktów.


Uczniowie dobrze byli przygotowani do rozwiązywania zadań konkursowych.
Średnie wyniki procentowe, osiągnięte przez poszczególne klasy były następujące:
1. 4 -6 -  60 %
2. I - III gb - 82 %.
Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody.

Konkurs został przygotowany i przeprowadzony przez p. Helenę Hanc.


ROK SZKOLNY 2012/2013

 Szkolny Konkurs o Unii Europejskiej
„Zjednoczeni w różnorodności”

 

Konkurs odbył się 19. czerwca 2013 roku.

Cele konkursu były następujące:

 • rozwijanie zainteresowań dotyczących tematyki Polski - jako państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • poszerzanie wiedzy o Unii Europejskiej.


Zadania konkursowe (otwarte i zamknięte) dotyczyły takich tematów, jak:

 • powstanie Unii Europejskiej,
 • waluta,
 • języki,
 • edukacja,
 • prawa człowieka,
 • symbole narodowe Polski i Unii Europejskiej,
 • podstawowe wiadomości z geografii Polski,

oraz

 • znajomość wybranych zwrotów w j. niemieckim.

Konkurs został przygotowany w formie prezentacji multimedialnej.

W konkursie brały udział 4 osoby z klas 4 - 6 oraz 7 osób z klas  I- III g.
Za każdą poprawną odpowiedź uczeń otrzymywał po 1 punkcie, a za odpowiedź błędną lub jej brak - 0 punktów.

Uczniowie dobrze byli przygotowani do rozwiązywania zadań konkursowych. Średnie wyniki procentowe, osiągnięte przez poszczególne klasy były następujące:
1. klasa 4 - 6  - 67%
2. klasa I g - 83%
3. klasa II - III g - 42%.
Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody.

Konkurs przygotowała pani Helena Hanc


ROK SZKOLNY 2011/2012

Konkurs 'Łączymy Polskę z Unią Europejską" odbył się 20. czerwca 2012 roku.
Zadania konkursowe dotyczyły takich zagadnień jak:

 • powstanie Unii Europejskiej,
 • waluta,
 • języki krajów unijnych,
 • prawa człowieka,
 • edukacja,
 • symbole narodowe Polski i Unii Europejskiej, 
 • podstawowe wiadomości z geografii Polski,
 • znajomość podstawowych zwrotów w języku niemieckim.

W konkursie brali udział uczniowie z klasy 5 - 6 i I - IIIgc. Za każdą poprawną odpowiedź uczeń otrzymywał 1 punkt, a za odpowiedź błędną lub jej brak - 0 punktów. Maksymalnie można było otrzymać 7 punktów.

Wyniki konkursu:

szkoła podstawowa:

1 miejsce - Paulina Gawron klasa VI - 7 punktów,
2 miejsce - Kosińska Małgorzata klasa V - 4,5 punkta,
3 miejsce - Kozieł Natalia klasa VI - 4 punkty,
4 miejsce - Spurgiasz Izabela klasa V, Paja Kamil - klasa VI - 3 punkty

gimnazjum:

1 miejsce - Niedbała Andrzej klasa Ig - 7 punktów,
2 miejsce - Niedbała Krystian klasa IIIg - 6 punktów,
3 miejsce - Orzyszek Joanna klasa Ig - 6 punktów.

Uczniowie bardzo dobrze przygotowali się do odpowiedzi na zadania konkursowe, otrzymali słodkie nagrody i dyplomy. 

Konkurs przygotowany został w formie prezentacji multimedialnej.

konkurs przygotowała i prowadziła pani Helena Hanc


ROK SZKOLNY 2009/2010

W konkursie o Unii Europejskiej "Zjednoczeni w różnorodności" 
brały udział zespoły klasowe.

Wyniki konkursu:

1 miejsce

klasa 4 - 6 szkoły podstawowej
Paulina Gawron, Sylwia Kozłowska, Joanna Orzyszek

klasa II - III gimnazjum
Zenek Rudzki, Bartek Snopkowski, Damian Żak

2 miejsce

klasa II - III gimnazjum
Filip Płonka, Agata Tabor

3 miejsce

klasa 4 - 6 szkoły podstawowej
Natalka Kozieł, Kamil Paja, Kamil Stępniowski

4 miejsce

klasa I gimnazjum
Anna Kiełek, Krystian Niedbała, Piotrek Susłowicz

5 miejsce

klasa I gimnazjum
Aneta Karczmarz, Angelika Lancman, Paulina Zgoda

konkurs prowadziły i przygotowały 
pani Helena Hanc i pani Bożena Wasylów