Praca dyplomowa: Organizacja i prowadzenie zajęć z wychowania fizycznego ...... - pani Honorata Nowacka


Wykonujemy kwiaty z krepiny - pani Anna Stępień, pani Zofia Stuleblak

prezentacja multimedialna "Wykonujemy kwiaty z krepiny; krok po kroku"

konspekt zajęć "Wykonujemy kwiaty z krepiny"