Program edukacyjno - artystyczny "Duży, Mały Muzyk"

W październiku 2011 r. odbywały się spotkania z młodzieżą w ramach programu edukacyjno - artystycznego pt. "Duży, Mały Muzyk".
Zajęcia prowadzone były przez panią Dorotę Romanowską  - pedagoga twórczości wizualnej oraz panią Annę  Stępień.
Głównym celem zajęć było:

  • rozbudzania postawy kreatywnej ucznia w procesie tworzenia tekstu muzycznego,
  • przeciwdziałanie uzależnieniom poprzez kreatywne spędzanie czasu wolnego.

Zajęcia odbywały się jeden raz w tygodniu po 3 godziny zegarowe. Efektem tych spotkań było napisanie tekstu muzycznego przez uczennice, nagranie utworu na płytę CD, występ przed całą szkołą, gośćmi zaproszonymi na uroczystości szkolnej oraz możliwość innych występów.

Anna Stępień