ROK SZKOLNY 2015/2016

Klub Bezpiecznego Puchatka”

 

Program „Klub Bezpiecznego Puchatka” realizowany był po raz kolejny w naszej szkole.
Głównym celem programu było wdrożenie uczniów klas 1 - 3 i 1 - 6 do przestrzegania bezpieczeństwa na drodze, w szkole, w domu i w czasie zabawy.
W ramach programu realizowane były zajęcia o tematyce bezpieczeństwa. Uczniowie zapoznali się z definicją bezpieczeństwa, uczyli się rozróżniać sytuacje właściwego i niewłaściwego zachowania się w domu, na podwórku, na drodze i w szkole. Wykonali zadania praktyczne, ucząc się zgodnej współpracy w grupie.
Dzieci otrzymały książeczki edukacyjne z ćwiczeniami, zadaniami i zabawami oraz cennymi radami Puchatka, dzięki którym mogą przyswajać i utrwalać wiedzę z zakresu bezpieczeństwa. Rodzice zaś zapoznali się z broszurą informacyjną na temat prowadzonej akcji. Dzięki udostępnionym materiałom edukacyjnym, zastosowaniu różnych metod i interesujących środków dydaktycznych pojęcie „bezpieczeństwa” oraz tematyka z nim związana stały się dzieciom bliskie. Zajęcia dostarczyły dzieciom niezbędnej wiedzy o tym, jak być bezpiecznym na drodze, w domu i w szkole.
Realizacja programu wspomagała kształtowanie u dzieci odpowiedniego zachowania się w sytuacjach dla nich niecodziennych, trudnych oraz uczyła adekwatnej reakcji na zaistniałe zagrożenia życia codziennego. Uczestnictwo w tym programie wymagało od uczniów dużego zaangażowania.

W grudniu dzieci wzięły udział w Ogólnopolskim Teście Bezpieczeństwa i uzyskali Certyfikat „Klubu Bezpiecznego Puchatka”.

 pani Anna Grzywińska


 rok szkolny 2013/2014

Program „Klub Bezpiecznego Puchatka” już po raz kolejny realizowany był przez klasy 1 - 3 i 1 - 6 szkoły podstawowej w roku szkolnym 2013/2014. Głównym jego celem było wdrożenie uczniów do przestrzegania bezpieczeństwa na drodze, w szkole, domu i w czasie zabaw.
Na podstawie proponowanych materiałów edukacyjnych przeprowadzone zostały zajęcia, w trakcie których uczniowie obejrzeli film instruktażowy dotyczący bezpieczeństwa, uczyli się rozróżniać sytuacje właściwego i niewłaściwego zachowania oraz wykonywali zadania praktyczne.
Realizacja programu wspomagała kształtowanie u dzieci postaw odpowiedniego zachowania się w sytuacjach dla nich niecodziennych, trudnych oraz uczyła adekwatnej reakcji na zaistniałe zagrożenia życia codziennego. Uczestnictwo w tym programie wymagało od uczniów aktywności, zaangażowania i wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce.
Program zakończył się wypełnieniem przez uczniów Wielkiego Testu Bezpieczeństwa i uzyskaniem certyfikatu „Klubu Bezpiecznego Puchatka” .

Anna Grzywińska


roku szkolny 2012/2013

Uczniowie naszej szkoły przystąpili do programu  „Klub Bezpiecznego Puchatka”.

„Klub Bezpiecznego Puchatka” jest programem edukacyjnym skierowanym do dzieci rozpoczynających naukę w szkole. Jego celem jest poprawa bezpieczeństwa najmłodszych uczniów na drodze, w szkole, w domu i w czasie zabawy.

Mamy nadzieję, że uda nam się wspólnie wykonać kolejny, duży krok w kierunku zapewnienia naszym dzieciom bezpieczeństwa.
Na zakończenie programu zostanie przeprowadzony Test bezpieczeństwa, który będzie sprawdzał wiedzę uczniów z zakresu bezpieczeństwa w domu, w szkole i na drodze.

Po zakończeniu programu przyznany zostaje szkole certyfikat „Klubu Bezpiecznego Puchatka”.

Program edukacyjny ,,Klub Bezpiecznego Puchatka” będą w naszej szkole realizować uczniowie klasy 1 – 3 i 1 – 6 pod opieką pani Anny Grzywińskiej.
 


SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU "KLUB BEZPIECZNEGO PUCHATKA"


W roku szkolnym 2012/2013 klasy 1 - 3 i 1 - 6 wzięły udział w programie edukacyjnym "Klub Bezpiecznego Puchatka".

Celem programu było przekazanie dzieciom niezbędnej wiedzy o tym, jak być bezpiecznym na drodze, w szkole i w domu.

W trakcie zajęć uczniowie otrzymali książeczki, dzięki którym mogli utrwalić zdobyte umiejętności. Rodzicom zostały przekazane broszury o tej samej tematyce.

Dzięki programowi "Klub Bezpiecznego Puchatka" uczniowie:

  • zapoznali się z zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach,
  • rozwinęli umiejętność odpowiedniego zachowania w różnych sytuacjach, jakie napotkają w czasie drogi do szkoły,
  • uświadomili sobie niebezpieczne sytuacje, jakie mogą zaistnieć w dom i szkole oraz wykształcili umiejętności odpowiedniej reakcji na zaistniałe zagrożenia.
  • dowiedzieli się jak bezpiecznie spędzić wakacje,
  • utrwalili znajomość telefonów alarmowych.

Po przeprowadzeniu zajęć uczniowie przystąpili do Testu Bezpieczeństwa.

Tak różnorodna tematyka zajęć uwrażliwiła dzieci na kwestię własnego bezpieczeństwa oraz zachowanie ostrożności w kontaktach z innymi osobami, a także pozwoliła nabyć umiejętność niesienia pomocy potrzebującym.

Nasza szkoła otrzymała certyfikat "Klubu Bezpiecznego Puchatka".

pani Anna Grzywińska