"Kolorowe Karkonosze"

projekt

Wycieczka do Karpacza

6. października 2015 r. wyruszyliśmy na kolejną wyprawę w Karkonosze. Tym razem była to wycieczka do Karpacza. W wycieczce brali udział uczniowie klas starszych  - gimnazjum i Szkoły Przysposabiającej do Pracy. 

W wędrówce po Karkonoszach towarzyszyła nam pani Monika Szyrmer – przewodnik sudecki,  która w ramach projektu „Zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław”, przygotowała dla nas bardzo ciekawe informacje.  Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach, odpowiadali na pytania, wspólnie ustalając prawidłową odpowiedź.

Zwiedzanie Karpacza rozpoczęliśmy od wizyty w kościele Wang. Spacerując po placu kościelnym, słuchaliśmy opowieści pani przewodnik na temat historii kościoła i otaczającej nas przyrody.

Na początku wycieczki, przed wejściem na teren Karkonoskiego Parku Narodowego, poznaliśmy zasady obowiązujące na terenie wszystkich Parków Narodowych w Polsce. Następnie wędrowaliśmy szlakiem żółtym, a po zejściu do parkingu, udaliśmy się do stacji Biały Jar w celu przejazdu kolejką Winterpol.

Odkryliśmy wiele ciekawych informacji na temat przyrody Karkonoszy, skał z których zbudowana jest  Śnieżka oraz na temat roślin i zwierząt żyjących w górach. Przeszliśmy do kaskady Łomnicy, skąd po krótkim odpoczynku nadal wędrowaliśmy szlakiem żółtym.  Następnie ponownie zjechaliśmy kolejką do Karpacza, gdzie krótki spacer stał się dla wielu okazją do zakupu pamiątek.  W karczmie „U Ducha Gór” zjedliśmy obiad, aby nabrać sił na dalszą wędrówkę.  Poszliśmy w kierunku zbiornika wodnego Karpacz  i w pobliskim parku wysłuchaliśmy kolejnej ciekawej lekcji pani przewodnik na temat karkonoskiej przyrody. Widzieliśmy też z bliska stalową instalację Ducha Gór i wiele pięknych osobliwości przyrody.

W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się na zamku Bolków, gdzie na dziedzińcu wysłuchaliśmy ciekawej historii na temat zabytkowej budowli i podziwialiśmy piękne widoki.

 wycieczkę zorganizowała pani Bożena Wasylów
uczniami opiekowała się pani Honorata Nowacka

Wycieczka do Szklarskiej Poręby

 29. września 2015r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wycieczce do Szklarskiej Poręby w ramach projektu ekologicznego „Kolorowe Karkonosze”. 

Na początek zatrzymaliśmy się przy Wodospadzie Szklarki. Krótka wędrówka, czytanie informacji o przyrodzie regionu i sesja zdjęciowa pozwoliły nam na wspólne przeżycie pięknych chwil.

Następnie dotarliśmy do KCEE,  przy ulicy Okrzei 28, gdzie braliśmy udział w bardzo ciekawych zajęciach na temat Karkonoszy. Rozwiązywaliśmy quizy przyrodnicze, czytaliśmy informacje zapisane na pomocach multimedialnych i samodzielnie wyszukiwaliśmy hasła dotyczące gór. Za wzorowe zachowanie podczas zajęć,   otrzymaliśmy książeczki  na temat przyrody Karkonoskiego Parku Narodowego. Oglądaliśmy także ciekawy film o Śnieżce i regionie.

Potem była jeszcze wizyta w Leśnej Hucie, gdzie z bliska oglądaliśmy,  jak powstają różne prace z kolorowego szkła i słuchaliśmy ciekawych opowieści  o tym, jak powstaje szkło, jak można je barwić.

Następnie udaliśmy się do restauracji na obiad. Potem poszliśmy na krótką wędrówkę po okolicy i przypomnieliśmy sobie zasady bezpiecznego poruszania się na terenie Karkonoskim Parku Narodowym.

Byliśmy bardzo zadowoleni z naszej wyprawy, a zdobyte materiały edukacyjne na temat Karkonoszy na pewno wykorzystamy podczas lekcji w szkole.

wycieczkę zorganizowała pani  Bożena Wasylów
uczniami opiekowała się pani  Honorata Nowacka


"Czysty las  - woła nas"

Realizacja projektu rozpoczęła się w maju 2014 roku i zakończyła w grudniu.

Zrealizowane zadania to:

 • W maju, podczas zajęć rewalidacyjnych i zajęć na kole ekologicznym, odbyły się zajęcia o lesie. Uczniowie poznawali nazwy roślin i zwierząt żyjących w lesie, rozpoznawali różne skarby leśne i zdobywali nowe wiadomości na temat lasów w Polsce. Ponadto podczas zajęć omówiono warstwową budowę lasu. Uczniowie chętnie pracowali w grupie tworząc różne prace o tematyce leśnej.
 • W czerwcu odbyła się wycieczka do miejscowości Borówki w Borach Dolnośląskich. Wizyta we ,,Wrzosowej Krainie'', wędrówki z przyrodą w Borówkach”, zwiedzanie ,,Ekomuzeum”, "Ścieżka Zmysłów” to tylko niektóre atrakcje, które czekały na uczniów w tej malowniczej miejscowości. Ponadto we ,,Wrzosowej Chacie”uczniowie uczestniczyli w zajęciach warsztatowych pn. "Oleje ziołowe”. Uczniowie podczas wycieczki mogli podziwiać piękno przyrody i poznawać ją za pomocą zmysłów. Dzięki wędrówkom po leśnej polanie, w ziołowym ogródku, czy na "Ścieżce Zmysłów” uczniowie z większym zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach i towarzyszyły temu bardzo pozytywne emocje. Ponadto podczas zajęć warsztatowych dzieci poznały sposoby tworzenia różnych olejów jadalnych z zastosowaniem wielu ziół i przypraw, a także mogły sprawdzić smak własnoręcznie przygotowanych olejów we własnych domach.
  W czerwcu także odbyła się wycieczka do "Szkółki Mrozów” w Nadleśnictwie Miękinia. Uczniowie podziwiali rośliny leśne w ich naturalnym środowisku, wysłuchali pogadanki na temat funkcji lasu, budowy oraz potrzeby ochrony. Spotkanie z p. Leśniczym pozwoliło lepiej poznać obszar leśny. Uczniowie sprawdzili także swoje wiadomości rozwiązując zagadki oraz  test wiedzy o lesie i uzupełniając karty pracy.
 • Czerwiec to także czas Pikniku Rodzinnego. W trakcie tej imprezy odbyły się zajęcia integrujące z rodzicami uczniów, quiz wiedzy o lesie, oraz wspólne tworzenie haseł i plakatów ekologicznych pod hasłem "Życzenia drzew”. Uczniowie chętnie odpowiadali na pytania, wykazując się sporą wiedzą na temat roślin i zwierząt leśnych, znali zasady prawidłowego zachowania się w lasach, wiedzieli, dlaczego warto chronić las przed zanieczyszczeniami i jakie korzyści daje las. Wykonali także piękne prace plastyczne, plakaty.
 • Wrzesień - to czas wyprawy do szkółki i zakup wybranych drzewek i krzewów do posadzenia ich na rabacie przed szkołą.
 • We wrześniu zostały przeprowadzone również zajęcia w terenie, tj. zbieranie darów z lasu, kolorowych liści, kasztanów  w celu wykorzystania ich podczas różnych zajęć w szkole.
 • We Wrześniu uczniowie brali udział w akcji "Sprzątanie Świata” i zbieranie śmieci na wyznaczonym obszarze leśnym. Udział uczniów w takich akcjach zawsze uwrażliwia na piękno przyrody i mocniej uświadamia konieczność ochrony lasów przed zanieczyszczeniami. Poza tym poprzez takie formy aktywności uczniowie uczą się troski o własne środowisko zarówno teraz jak i w przyszłości. W czasie sadzenia roślin i prac pielęgnacyjnych na rabacie uczniowie klas starszych uczyli się jak planować nasadzenia, jakie są gatunki roślin cieniolubnych, jaka powinna być gleba, w jaki sposób zastosować agrowłókninę, korę, itd. Ponadto uczniowie podczas prac uczyli się prawidłowego posługiwania narzędziami ogrodniczymi.
 • W październiku odbyła się  wycieczka piesza do parku. Uczniowie podziwiali duże okazy drzew,  zbierali kolorowe liście w celu przygotowania zielnika na zajęciach ekologicznych, rozróżniali grzyby jadalne i trujące z pomocą ilustracji w podręczniku. Odpoczywając na ławeczkach, rozwiązywali zagadki o lesie, układali zdania o drzewach wykorzystując zgromadzone wcześniej słownictwo. Rozpoznawali nazwy drzew z pomocą zebranych liści, szyszek i owoców.
 • W październiku zostały przeprowadzone zajęcia "Jak las przygotowuje się do zimy?”. Uczniowie podczas zajęć dowiedzieli się jakie zmiany zachodzą w lesie zimą, dlaczego warto dokarmiać zwierzęta i jak należy to robić w sposób prawidłowy.
 • W listopadzie - odbyły się zajęcia artystyczne i warsztatowe dla uczniów poza szkołą pn. "Dary z lasu”. Uczniowie tworzyli obrazki o tematyce leśnej, wykorzystując różne materiały florystyczne takie jak: kora, szyszki, orzechy, mech.
 • W listopadzie, w trakcie wyjazdu, zostały przeprowadzone zajęcia w terenie, polegajce na rozróżnianiu drzew, rozpoznawanie liści. Były równiez zgadywanki na temat roślin i zwierząt leśnych. Przeprowadzone zajęcia pozwoliły uczniom na powtórzenie wiadomości o ekosystemie leśnym w formie zabawy z wykorzystaniem naturalnych okazów. Wykonane prace z użyciem różnych ,,skarbów leśnych” pozwoliły na rozwijanie twórczego myślenia i usprawnianie manualne poprzez wspólne tworzenie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
 • W grudniu - zaoszczędzone środki pozwoliły na zorganizowanie dodatkowo dwóch wyjazdów. Była to wycieczka do ZOO - zwiedzanie ogrodu zoologicznego wraz z lekcją multimedialną pn."Zwierzęta leśne zimą” oraz wyjazd na kolejne zajęcia warsztatowe do Kryształowic. Celem zajęć było tworzenie świątecznych stroików z wykorzystaniem np. szyszek, orzechów, patyczków, kory drzew, gałązek świerku. Uczniowie tworzyli stroiki, ucząc się doboru odpowiednich materiałów. Poznawali różne sposoby łączenia poszczególnych elementów, także z użyciem kleju na gorąco, zachowując ład i porządek podczas pracy. Po zajęciach uczniowie z dumą prezentowali wykonane dekoracje, które stały się ozdobą stołów podczas zorganizowanej w szkole kolacji wigilijnej.

Ewaluacja:
Po przeprowadzeniu wywiadu wśród uczniów, ustalono, że są oni bardzo zadowoleni z podjętych działań w trakcie realizacji projektu. Najbardziej podobały im się wycieczki i wszystkie zajęcia warsztatowe zorganizowane poza szkołą. Ponadto przeprowadzony test wiedzy o lesie i quizy wiadomości pozwoliły na dobrą oceną zaangażowania uczniów w zdobywanie nowych wiadomości i duże zainteresowanie tematyką leśną.
W trakcie realizacji zadań projektu zakupiono wszystkie zaplanowane pomoce, materiały, książki oraz rośliny.

projekt opracowała mgr Bożena Wasylów


"Cała prawda o odpadach"

projekt

W terminie od marca do końca października 2012 roku realizowano w naszej szkole projekt ,,Cała prawda o odpadach”.

Uczniowie podczas zorganizowanych zajęć wzbogacali swoją wiedzę na tematy związane z recyklingiem i uczyli się prawidłowego gospodarowania odpadami. Podczas zajęć rewalidacyjnych z uczniami często wykorzystywane były takie materiały jak: plastik, papier, szkło, czy metale. W szkolnym ogródku odbyło się wiele zajęć o charakterze ekologicznym.
W czasie sprzątania terenu wokół szkoły uczniowie uczyli się odpowiedniego wrzucania śmieci do pojemników zgodnie z przeznaczeniem i kolorem danego kosza.
Podczas Pikniku Rodzinnego uczniowie poznali sposoby działań proekologicznych w trosce o najbliższe środowisko. Wspólnie z rodzicami uczestniczyli w grach i zabawach przestrzegając zasad młodego ekologa. Uczniowie uczyli się, jak należy przygotować puszki do recyklingu i do jakiego pojemnika należy je wrzucać.
Ponadto w ramach projektu odbyła się wycieczka do Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju, podczas której uczniowie uczestniczyli w lekcji na temat papieru, poznali sposoby wykorzystywania makulatury, zrozumieli znaczenie papieru jako dobra kultury, a także poznali zapotrzebowanie na zużycie papieru w naszym kraju oraz samodzielnie tworzyli karty papieru, biorąc udział w zajęciach warsztatowych czerpania papieru. Uczniowie zwiedzili również muzeum i teren wokół obiektu.
W ramach projektu odbyły się także zajęcia na temat recyklingu szkła pod hasłem ,,Nasze rady na odpady”. Uczennice szkoły uczestniczyły w zajęciach ,,Art. - recyklingu”, na których poznały nowy sposób, wykorzystujący kawałki kolorowego szkła, do tworzenia pięknych obrazków. Podczas zajęć powstały mozaiki o różnej tematyce, np. ,,Drzewo”, ,,Polne kwiaty”, ,,Tulipany”, ,,Nad morzem”.
Uczniowie uczestniczyli w zajęciach praktycznych, przygotowując przetwory na zimę. W celu przygotowania przetworów wykorzystano ekologiczne warzywa i owoce z własnych ogrodów. W ramach zajęć technicznych uczniowie przygotowali etykietki na słoiki, które samodzielnie ozdobili i przygotowali według własnego pomysłu.
Ponadto w październiku odbyły się zajęcia sprawdzające i utrwalające nabytą przez uczniów wiedzę dotyczącą recyklingu, segregacji śmieci oraz powtórnego wykorzystywania odpadów.
Podczas zajęć warsztatowych przeprowadzono konkurs pod hasłem ,,Cuda z plastiku”. Uczniowie, pracując w grupach i samodzielnie, przygotowali wiele ciekawych prac, wykorzystując do tego plastikowe butelki PET, pojemniki po jogurtach, serkach, plastikowe nakrętki, itp.
 

Zajęcia zakończyły się przyznaniem dyplomów i nagród dla uczniów chętnie uczestniczących w realizacji różnych zadań projektu i zajmujących wysokie miejsca w konkursie.

Realizując poszczególne zadania projektu, wykorzystano ponadto przeznaczone w tym celu środki i zakupiono do szkoły:
 

 1. Pojemnik niebieski na papier,
 2. Pojemniki, pudełka (w różnych kolorach) przeznaczone do zbierania makulatury oraz plastikowych nakrętek,
 3. Tablice (dwa rodzaje) oraz ramki w celu stworzenia wystawy prac uczniów o tematyce ekologicznej,
 4. Artykuły biurowe, materiały na konkurs i zajęcia,
 5. Materiały papiernicze oraz kredki, markery w celu przygotowania etykietek na słoiki oraz napisów związanych z tematyką projektu,
 6. Dyplomy oraz papier na przygotowanie dyplomów dla uczniów biorących udział w konkursie i zadaniach projektu,
 7. Nagrody i słodycze.


opracowała: Bożena Wasylów


PROJEKT "Żyjemy w zgodzie z naturą"

Projekt rozpoczął się w marcu 2011 r.

Zrealizowane działania to:

 1. Zamówienie do biblioteki szkolnej prenumeraty czasopisma pt. „Przyroda Polska”.
 2. Zaprojektowanie "Kącika zieleni" wokół altany w ogródku szkolnym oraz nasadzeń roślin wokół Ośrodka - drzewek krzewów, kwiatów i roślin skalnych.
 3. Zakupienie wiosną:
  • roślin, ziemi i kory dekoracyjnej,
  • narzędzi: szpadle, motyki, grabie, pazurki i łopatka,
  • agrowłókniny czarnej w celu zabezpieczenia ziemi wzdłuż płotu od chwastów,
  • materiałów na wykonanie podłogi w altanie, krawężników betonowych i drewnianych, które posłużą do wyznaczenia rabatek z różnymi roślinami ozdobnymi,
 4. Posadzenie w okresie kwiecień - maj następujących roślin:
  • wierzby mandżurskiej,
  • lilaka,
  • aronii wieloowocowej,
  • tawuły wczesnej,
  • kaliny,
  • derenia białego,
  • cyprysu dużego,
  • rdestu Auberta,
  • tuji wzdłuż płotu oraz przy altanie i obok huśtawki.
 5. Przeprowadzenie w pierwszym dniu wiosny zajęć dydaktycznychi warsztatowych:
  • przedstawienie prezentacji multimedialnej w celu zapoznania uczniów ze sposobami postępowania w przypadku segregacji odpadów i recyklingu
  • przygotowanie grzechotek - "instrumentów muzycznych" przez uczniów kalsy 1-6 , instrumenty muzyczne
  • przeprowadzenie konkursu plastyczny pod hasłem "Eko- plakat" dotyczący segregacji śmieci i wzbogacający wiedzę uczniów na temat ochrony środowiska i ekologicznych zachowań dla dobra nas i naszej planety,

Uczniowie wykonali piękne plakaty za które otrzymali nagrody i następujące miejsca:

 • klasa I PZ i 1 - 6 - I miejsce,
 • klasa 4 - 6 i I - IIgu - II miejsce,
 • drużyna uczniów z gimnazjum i klasy PZ - III miejsce,
 • uczeń kllasy III gimnazjum - Piotr Barabach - III miejsce.
 1. Wykonanie mapki mentalnej "Wędrówka śmieci do domów dzieci" przez uczniów klasy 4 - 6 podczas zajęć rewalidacyjnych oraz na kółku ekologicznym.
 2. Zorganizowanie wycieczki do Wojsławic w celu poznania roślin w ich naturalnym środowisku, poznanie budowy kwiatów, oraz wykonania zdjęć do albumu roślin i zielnika.
 3. Zorganizowanie w czerwcu 2011 roku Pikniku Ekologicznego:
  • przeprowadzenie konkursu ekologicznego i plastycznego pod hasłem "Ekologiczny zwierzak - maskotka",
  • prowadzenie gier i zabaw ruchowych np. "Traf do celu”.
  • odczytywanie ciekawostek o tematyce ekologicznej oraz zasad postępowania dla dobra środowiska,
  • wyrywanie chwastów i ściółkowanie korą wybranych miejsc wokół drzewek.
  • posadzenie jałowców płożących.
 4. Zakupienie jesienią:
  • toreb ekologicznych jako nagrody za udział w konkursach dla uczniów i nauczycieli,
  • kompostnika + preparatu organicznego do rozkładania resztek chwastów,
  • ziemi, kory dekoracyjnej,
  • roślin: winobluszcz, tuja kórnik, bukszpan, hosta, cebulek krokusów,
  • narzędzi - grabi oraz szpadla.
 5. Kontynuowanie jesiennych prac pielęgnacyjnych w ogrodzie - usuwanie chwastów, zabezpieczenie miejsc wokół iglaków czarną agrowłókniną i wysypanie korą, porądkowanie terenu, graboenie liści.
 6. Posadzenie i zabezpieczenie cebulek krokusów na grządkach wokół altany.

Uczniowie, którzy chętnie angażowali się w różne prace podczas trwania projektu i wykonywali je bardzo solidnie, oraz brali udział w konkursach, tworzyli zielnik, rozwiązywali test ekologiczny zostali wyróżnieni i nagrodzeni - otrzymali dyplomy ,,Młodego Ekologa”oraz nagrody.

Nagrodzeni uczniowie to:

Bartłomiej Maciaszczyk klasa 4 - piórnik i długopis
Marek Grudzień klasa 4 - piórnik i długopis
Małgorzata Kosińska klasa 5 - plecak
Kamil Stępniowski klasa I- II g - plecak
Adrianna Krawczyk klasa III PZ - torebka
Anna Bączek klasa II PZ - torebka
Mateusz Szul klasa I PZ plecak
Marcin Pacuła – kl. PZ plecak

Projekt zakończył się w listopadzie 2011 r.

projekt opracowała i prowadziła pani Bożena Wasylów
w realizację zadań włączyli się: pani Grażyna Dudziec, Zofia Stuleblak, pani Dominika Zielińska