Rok szkolny 2016/2017

24 uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kątach Wrocławskich brało udział od marca do czerwca 2017 roku w zajęciach terapeutycznych:

Zajęcia finansowane są przez rodziców oraz przez Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń" w Kątach Wrocławskich z 1%.


 Rok szkolny 2015/2016

Stowarzysznie "Pomocna Dłoń" w Kątach Wrocławskich finansuje  dla uczniów Ośrodka w okresie od marca do czerwca 2016 roku zajęcia terapeutyczne  z:

Zajęcia finansowane są przez Stowarzyszenie ze środków pozyskanych z 1% oraz przez rodziców.

grafik zajęć


Rok szkolny 2014/2015

Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń" organizuje i finansuje dla uczniów Ośrodka warsztaty terapeutyczne z:

Zajęcia finansowane są ze środków pozyskanych przez Stowarzyszenie w ramach 1%. Zajęcia z artterapii finansowane są również przez rodziców uczniów.

Warsztaty rozpoczęły się w lutym a zakończą się w czerwcu 2015 roku.