KONKURS W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Dnia 14.06.2016 roku uczniowie klasy 5-6 i Ig wzięli udział w klasowym konkursie ortograficznym z wykorzystaniem mema ortograficznego. Zadaniem uczniów było prawidłowe zapisanie dwudziestu plansz z lukami, które wybierane były drogą losowania. Uczniowie mieli możliwość ćwiczenia, po raz kolejny, reguł ortograficznych oraz kłopotliwych zapisów wyrazów.

Zwycięzcą konkursu został Krystian Supernak, miejsce drugie zdobyła Rozalia Jura, zaś miejsce trzecie Mateusz Piskorski.

Konkurs był poprzedzony zajęciami mającymi na celu przypomnienie uczniom podstawowych reguł ortograficznych (ż: rz; ó: u; ch: h).

Konkurs zorganizował i przeprowadził Krzysztof Hausman