Program „WF Z KLASĄ”


W roku szkolnym 2015/2016 nasza Szkoła Podstawowa przystąpiła do III edycji Programu „WF Z KLASĄ”. Jest to program Centrum Edukacji Obywatelskiej realizowany przy wsparciu Gazety Wyborczej i portalu Sport.pl. Działania współfinansuje Ministerstwo Sportu i Turystyki. Program jest objęty honorowym patronatem Ministra Sportu i Turystyki, Ministra Zdrowia oraz Minister Edukacji Narodowej.

Program WF z Klasą wspiera nauczycieli w rozwijaniu kultury fizycznej uczniów i przyczynia się do wypracowania pomysłów na nowoczesne i ciekawe lekcje. Zajęcia tak obowiązkowe, jak dodatkowe mogą być bardziej zróżnicowane i bliższe oczekiwaniom młodych ludzi. Wychowanie fizyczne to przecież nie tylko gry zespołowe, lecz także taniec, aerobik, zajęcia na basenie, turystyka rowerowa i piesza. Nasz program ma pokazać, że ze sportu w szkole każdy może czerpać przyjemność.

Aby otrzymać zaliczenie programu w Naszej szkole powinny zostać zrealizowane następujące zadania:

 • Sportowy Okrągły Stół (SOS)Zorganizowaliśmy szkolną debatę dotyczącą udoskonalenia zajęć sportowych i rekreacyjnych w szkole. Rozmawialiśmy o tym, jakie oczekiwania mają uczniowie, a jakie nauczyciele.
 • Każda szkoła realizuje przynajmniej dwa zadania semestralne z puli zaproponowanej przez CEO np.:
  • WF dla mniej wysportowanych,
  • Ruch na przerwach i innych lekcjach,
  • Tik na wf,
  • Rozruszaj rodziców,
  • Odwrócona lekcja,
  • Innowacyjne zajęcia pozalekcyjne,
  • Wf dla dziewczyn,
  • Wf poza szkołą / salą gimnastyczna,
  • Sport receptą na sukces,

lub realizuje ścieżkę edukacyjną w formie projektu przez cały rok szkolny do wyboru jedna z dwóch: zdrowotna lub regionalno-turystyczna.

Wybraliśmy dwa zadania do realizacji w programie.

 1. „Wf poza szkołą / salą gimnastyczna” – realizacja w pierwszym semestrze
 2. „Ruch na przerwach i innych lekcjach” – realizacja w drugim semestrze. 

Szczegółowy opis z debaty możecie zobaczyć tutaj http://blogiceo.nq.pl/soswkatywr/.

 • Lokalna Akcja Sportowa (LAS). Istotą LAS jest włączenie do działań społeczności lokalnej lub innej zaprzyjaźnionej szkoły. Możemy sami zorganizować sportowe wydarzenie albo aktywnie włączyć się w większą akcję ogólnopolską (np. Polska biega, Polska na rowery).
 • Dokumentacja działań na blogu.

Blog to rodzaj strony internetowej zawierającej odrębne, uporządkowane chronologicznie wpisy. W naszym programie nauczycielka p. Anna Grzywińska założyła konto na specjalnej platformie i opisuje podjęte w szkole działania związane z wykonywaniem zadań. Wpisy mogą być komentowane przez innych uczestników. Moderatorzy WF-u z klasą czytają wpisy, zamieszczają swoje uwagi i wybierają najciekawsze z nich, tworząc tym samym zbiór Dobrych Praktyk – rozwiązań zasługujących na szczególną uwagę.

Koordynator programu
Anna Grzywińska