W ramach programu WWRD organizuje się zajęcia:

  • pedagogiczne,
  • psychologiczne,
  • logopedyczne,
  • rehabilitacji ruchowej,
  • integracji sensorycznej.

Zajęcia organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin miesięcznie.


Zajęcia są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną lub w grupach 2 - 3 osobowych, w zależności od potrzeb i możliwości dziecka.