Projekt edukacyjny Po-Zdro! w ramach Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych

Projekt edukacyjny Po-Zdro! przeznaczony był dla uczniów klas I - III gimnazjum B, klasy I -III Pdpa i I -III Pdpb. Projekt realizowany był od marca do czerwca w formie cyklicznych warsztatów.
W czasie projektu zrealizowano następujące cele:

  • promocja zdrowej żywności,
  • budowanie świadomości zdrowotnej, która ułatwi podejmowanie odpowiednich decyzji i wyborów sprzyjających zdrowiu dzieci.

Wymienione cele zrealizowano w stopniu dobrym i bardzo dobrym.

Zdobyta wiedza podczas projektu uświadomiła uczniów, że wcześnie rozpoczęte działania na rzecz ryzyka zdrowotnego i poprawy zachowań prozdrowotnych są możliwe i przynoszą pożądane rezultaty.

W ramach projektu na spotkaniu ”Klubu Biedronka”, przeprowadzono zajęcia dla rodziców i uczniów. Głównymi celem było zwiększenie świadomości zdrowotnej rodziców (opiekunów) i próba wprowadzenia trwałych zmian w stylu życia. W czasie, gdy prowadzone były zajęcia dla rodziców, uczniowie uczestniczyli w zajęciach ruchowych. Następnie uczniowie przygotowali deser „Mufiny z czerwonej fasoli”. Podsumowaniem zajęć była wspólna konsumpcja mufin.

Uczestnicy projektu wiedzą, że dzięki wczesnej interwencji można zapobiec epidemii chorób cywilizacyjnych, takich jak: cukrzyca, nadciśnienie tętnicze czy choroby serca, związanych z nieprawidłowym stylem życia – złym odżywianiem i otyłością, brakiem aktywności fizycznej itd.

Zajęcia przeprowadzone były przy użyciu aktywnych metod:

  • prezentacji multimedialnej,
  • ankiet ewaluacyjnych,
  • tabel z wartościami indeksu glikemicznego dla popularnych produktów spożywczych,
  • inne materiały graficzne.

W ramach podsumowania pracy z projektem uczniowie wypełnili ankiety ewaluacyjne i przeprowadzono konkurs szklony dla klas, biorących udział w zajęciach na „Zdrową sałatkę”. Konkurs rozstrzygnęła pani  Dyrektor Ewa Piotrowska -  wszystkie klasy zajęły I miejsce.

W przyszłym roku szkolnym prowadzące planują kontynuację realizacji celów zawartych w programie „Po-zdro”

uczniowie realizowali projekt pod kierunkiem pani Anny Grzywińskiej i pani Beaty Królikowskiej