Projekt „Żyć w zgodzie z kulturą” realizowany jest w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kątach Wrocławskich od września do grudnia.

W projekcie uczestnicza uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawceg, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności i zamieszkujących Powiat Wrocławski.

Projekt finansowany jest:

 • Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń".
 • ze środków PFRON za pośrednictwem Powiatu Wrocławskiego.

Celem projektu jest:

 • popularyzowanie wśród osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo aktywności z kręgu kultury, sztuki i sportu,
 • integracja dzieci i młodzieży poprzez wspólną zabawę i twórczość,
 • terapeutyczny wpływ zajęć artystycznych na osoby niepełnosprawne.

Uczniowie uczestniczą w takich zadaniach jak:

 • warsztaty teatralne: w warsztatach bierze udział 8 - 10 uczniów, warsztaty trwają po 1,5 godziny,
  • wprowadzenie do zająć warsztatowych (teatr i pantomima),
  • praca nad świadomością ciała i koordynacją wzrokowo-ruchową,
  • tworzenie własnych, krótkich etiud scenicznych,
  • świadomość i umiejętność pracy w grupie,
  • praca z rekwizytem, rekwizyt jako partner sceniczny,
  • podstawowe ćwiczenia artykulacyjne i głosowe
 • warsztaty muzyczne: w 6 warsztatach bierze udział 8 - 10 niepełnosprawnych uczniów, zajęcia trwaja po 1,5 godziny,
  • uczestnicy nabędą umiejętność gry na instrumentach etnicznych pochodzących z całego świata,
  • efektem będzie przygotowanie koncertu;
 • warsztaty ceramiczne: w 6 spotkaniach bierze udział 12 niepełnosprawnych uczniów, zajęcia trwją po 1,5 godziny, 
  • poznawanie właściwości gliny,
  • rozwijanie sprawności w zakresie dużej i małej motoryki,
  • wyrabianie precyzyjnych ruchów palców pod kontrolą wzroku,
  • poznawanie technik tworzenia i zdobienia przedmiotów z gliny,
  • nabywanie umiejętności posługiwania się narzędziami podczas pracy w glinie,
  • kształcenie poczucia kształtu, bryły, faktury, przestrzeni, linii, barwy itp.
  • zdobywanie umiejętności posługiwania się środkami wyrazu plastycznego,
  • stymulowanie procesów wyobraźni i twórczego myślenia,
  • rozwój twórczości plastycznej i postawy twórczej,
  • rozbudzanie pomysłowości twórczej w trakcie rozwiązywania problemów plastycznych,
  • rozwijanie spontanicznej ekspresji,
  • wdrażanie do staranności i dokładności w wykonywaniu podjętej pracy,
  • kształtowanie samodzielności i konsekwencji w działaniu
 • warsztaty taneczno – artystyczne z elementami tańca towarzyskiego: w 6 warsztatach uczestniczy 10 uczniów, spotkania trwają po 1 h
  • możliwość poprawy swojej kondycji fizycznej poprzez udział w profesjonalnych treningach taneczno – artystycznych,
  • wykonywanie ćwiczeń usprawniających swoje ciało,
  • rozwój sfery ruchowej dziecka poprzez obcowanie z muzyką, różnymi rytmami pozwala na rozwój kulturalny i emocjonalny niepełnosprawnych uczestników,
  • prezentacja wypracowanego w trakcie zajęć układu choreograficznego.
 • koncerty muzyczne:
  • Instrumenty świata
  • Muzyka czterech kontynentów
  • Koncert patriotyczny

galeria warsztatów muzycznych

galeria warsztatów teatralnych

galeria warsztatów ceramicznych

galeria warsztatów taneczno-artystycznych

galeria koncertów muzycznych: