Bogatynia 08.05.2017 r.

Jako rodzice Mikołaja Hryszkiewicza, chcielibyśmy serdecznie podziękować Państwu za ofiarne zaopiekowanie się naszym niepełnosprawnym synem i aktywne włączenie go do zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Waszej placówce.
Na szczególne wyrazy uznania zasługuje zaangażowanie i ofiarność zarówno Pani Dyrektor, jak i wszystkich bez wyjątku Pracowników szkoły w pełnieniu tej trudnej i odpowiedzialnej roli. Oprócz nauki szkolnej Mikołaj bardzo mile wspomina zajęcia z praktycznych umiejętności życiowych, ćwiczenia poprawy zdolności manualnych – z dumą opisywał i pokazywał różnorodne wytwory kulinarne, plastyczne itp. wręczał rodzinie wykonane własnoręcznie prezenty. Był z tego dumny i dawało mu to (a nam również) ogromną satysfakcję.
Pobyt w Państwa placówce był dla Mikołaja prawdziwą szkołą życia, rozwoju osobistego, społecznego, a także okresem wchodzenia w dorosłość.
Żałując, że ten okres życia Mikołaja dobiega końca, pragniemy Pracownikom Szkoły życzyć na następne lata dalszej wytrwałości i sukcesów w codziennej pracy oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowy.

Anna i Grzegorz Hryszkiewicz


Mój syn chodzi do szkoły od kilku lat i jestem z tego zadowolona. Szkoła jest bezpieczna, dobra, można w niej się dużo nauczyć.
Nauczyciele są bardzo pomocni, również inni pracownicy szkoły. Dlatego jestem ze szkoły zadowolona.

Grażyna MigasSpecjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy jest bardzo dobrze dostosowany pod osoby niepełnosprawne.
Pracują w nim mili i sympatyczni nauczyciele. Budynek posiada windę, co ułatwia przemieszczanie się z piętra na piętro.
W szkole zapewniona jest opieka specjalistów.
Będąc w szkole, każdy czuje się jak w domu, a nauczyciele są jak rodzice.

Joanna Karbowska


03.05.2107 r.

Jestem bardzo zadowolona z pobytu Pauliny w szkole w Kątach Wrocławskich. Wydaje się, że w tej trudnej dla dziewczyny sytuacji, bardzo dobre było wspieranie nas, jako nowych opiekunów, przez szkołę. Zrozumienie labilności emocjonalnej dziecka niepełnosprawnego i deficytów, wyrażające się pełnym zaangażowaniem nauczycieli, Pani Dyrektor, pedagogów, wychowawcy. Można śmiało powiedzieć, że Paulina czuje się w szkole bezpiecznie, chętnie uczęszcza i po dwóch latach jest to ogromna zmiana w jej życiu. To sukces szkoły, nasz, PCPR-u.
Szkoła jest kameralna, nie czuje się wyobcowania i bezimienności dzieci. Każda z osób opiekujących się Pauliną, jest znana jej dobrze i to stanowi podstawę do stworzenia podstaw, jakie w normalnych warunkach dziecko zdobywa, przeżywa w przedszkolu, a nawet wcześniej.
Szkoła pozwala tej pełnoletniej osobie nadrobić stracone i smutne dzieciństwo, ucząc reagowania na różnych ludzi, różne postawy z bezpiecznej pozycji ucznia, obywatela naszego społeczeństwa.

Dziękuję
Maciejka Bokrzycka


28. 04.2017 r.

Moja opinia o szkole, znajdującej się przy ul. Drzymały 13 w Kątach Wrocławskich jest znacząco bardzo dobra, jestem bardzo zadowolona, jak i moja córka, ze szkoły, do której uczęszcza. Ponieważ decyzja o posłaniu mojego dziecka do tej szkoły okazała się słuszna.
Znakomita opieka nauczycieli, pedagoga i psychologa oraz Dyrektora szkoły. Moja córka znajduje się w klasie 4 – 6. Jestem zachwycona, że jest w tej klasie – ma bardzo dobrą opiekę i nauczanie. Dużo się nauczyła, jest zadowolona z klasy oraz nauczycieli, którzy ją uczą i ja razem z nią, z wyników nauczania, które wpłynęły na jej rozwój.
W tej placówce korzysta z projektów np. „Pociąg Przyjaźni” prowadzonych przez „Pomocna Dłoń” , i wiele innych, z których dzieci i rodzice są zadowoleni.
Są różne inne dodatkowe zajęcia tj. dogoterapia, muzykoterapia, taneczne, plastyczne, na które uczęszcza moje dziecko.
Nauczyciele bardzo dobrze troszczą się o dzieci i wspierają ich w różnych potrzebach i problemach naukowych.
Szkoła przeprowadza też rehabilitację dla niektórych dzieci z zewnątrz i ze szkoły, co dobrze wpływa na ich rozwój, pomaga im bardzo dużo.
Dobre działania szkoły wpływają na każde dziecko, a rodzice są zadowoleni z takiego programu nauczania.
Dziękuję za dobre prowadzenie mojego dziecka, duże postępy, że dużo się nauczyła od I klasy.

Sylwia Krawczyk


Odkąd moja córka Nikola zaczęła uczęszczać do szkoły w Kątach Wrocławskich, zaczęła mieć widoczne osiągnięcia w nauce czytania, pisania. Może nie jest w tym wybitna, ale z chęcią idzie do szkoły. Ma możliwość uczęszczania na różne terapie, gdzie w innej szkole nie miałaby takiej możliwości.
Atmosfera w szkole jest bardzo przyjazna i pozytywna do kształcenia i zdobywania wiedzy. Opieka, jaką otaczają opiekunowie, nauczyciele jest bardzo dobra, bardzo zadawalająca, kontakty z opiekunami są możliwe na bieżąco bezproblemowe. Za te osiągnięcia, które moja córka Nikola ma, chciałem podziękować gronu pedagogicznemu całej szkoły. Konkursy, w których bierze udział moja córka, są dziełem pracy nauczycieli i moim.

PS. Chłopaki z Lasów Państwowych są z niej dumni – za konkurs recytatorski.

Jowita, Juliusz Ząbkowscy